+86-531-88269098sdbddz@126.com

product category

shandong baodian Electronics cham co., Ltd

chel: lingang Economical mIch, yaoqiang Downtown, licheng yoS, jinan veng, jungwoq

contact nuv: mr.ding, kathy wang

contact phone: +86-531-88269098

mobile phone: +86-18653171155.

+86-13256160656

nav: +86-531-88269098

e-mail:sdbddz@126.com

juH > Fréttir > 'a ghIH

chuch bIQ Hat Difference

cool fluid (chuch bIQ) Hat Sa' subject yu processing Hap 'u' products 'ej tu'lu'bej mold 'ej je polyethylene lang-tlhoy' beaker, mold requirements chuch bIQ Hat qaStaHvIS 0 ℃, tlha' qaS weghbogh choH. 'ej latlh HochHom ghu' xia, mold pong chuch bIQ Hat requirements, qaStaHvIS wovbe', qaStaHvIS 5 ℃, 5 ℃ wovbe' chuch bIQ DuHIvDI' microcomputer naQ Qap bIr bIQ Qap, 5 ℃ tlha' lom nolwI'pu' until 0 ℃ tlha' lom nolwI'pu' requirements ghom 'eS Hat Segh val Hat SeH bIr bIQ Qap.

mold Hat difference SabtaHbogh bIQ inlet chuch pIj HIjmeH waw' product requirements, qaStaHvIS law' cases, Hat optimal 'ach rut Hat 1-2 qechmeyDaj Huj centigrade nIS 3-5 ℃. mach smaller Hat difference, baS flow chuch bIQ latlh bIrchoHmeH, nIS rap 'ej pI'taHvIS versa flux nIS qej. example: HeghDI' Hat 5 ℃, traffic 60 l, 'ej Hat 2 qechmeyDaj Huj centigrade, poStaHvIS 150 l.